Ik heb 2 referentie(s) voor u!

3D/4D/5D/6D Projectplanning software BEXEL Manager voor bouwbedrijven

Product

Casvisual is een BIM software bedrijf met kennis van 3D open BIM modellen. Cadvisual biedt in de meest brede zin ‘bouwtechnisch informatiemanagement van de gebouwde omgeving van ontwerp tot en met sloop’.

Qua planning van (grote) bouwprojecten staat de aannemerij aan de vooravond van een grote digitaliseringsslag. Cadvisual positioneert met BEXEL Manager de meest vooruitstrevende planningssoftware die er momenteel bestaat. BEXEL Manager maakt het mogelijk om binnen één programma het 3D ontwerp te reviewen (en te bewerken), de bouw (4D) te plannen, en te calculeren (5D). En tenslotte het onderhoud van het object te beheren (6D-MJOP).

Dit maakt het mogelijk om virtueel in 3D door de planning heen te wandelen. Nog afgezien van gemak, tempo en foutenreductie biedt dit een enorm communicatievoordeel met de ketenpartners. En niet te vergeten, een voortdurend up-to-date dashboard van de financiële ontwikkeling van een project. Calculeren, 3D viewen en plannen hoeft dus niet meer in verschillende softwareprogrammatuur!

Opdracht

VorteKx heeft de opdracht gekregen om deze software onder de aandacht te brengen van planners, werkvoorbereiders, projectmanagers van grote bouwbedrijven om hen kennis te laten maken t.b.v. hun grote bouwprojecten. Maar natuurlijk is BEXEL Manager een grote strategische winst voor BIM managers, kostendeskundigen en (financieel) directeuren van aannemers.

Casvisual is zich er van bewust dat de keuze, aanschaf en implementatie van een nieuw software systeem een grote impact heeft op een organisatie. Een bouwbedrijf is tenslotte gefocust op uitvoering. Daarom bieden we een bijzonder concurrerende Bexel Manager Lite (480,-) waarmee minimaal één medewerker zich een jaar lang kan oriënteren op de voordelen van Bexel Manager. Terwijl de projecten op vol tempo doorlopen.

Safeprofiel

Product

Safeprofiel is een brandwerend profiel voor het lijmen van kalk-en betonsteen wanden dat ontwikkeld is door Jaco van Milligen. Het product vervangt een traditionele methode van bouwen, en heeft als uniek eigenschap dat het als enig product in zijn soort brandwerende keuringsrapporten kan overleggen.

Opdracht

Bij een beperkt aantal klanten van Van Milligen Metselwerken was het lijmprofiel bekend. Onze opdracht was om achtereenvolgens via marktverkenning de juiste sales strategie te ontwikkelen. En deze strategie vervolgens zelf uit te voeren. Van acquisitie, tot verkoop, tot after sales. Deze opdracht loopt nog steeds en Safeprofiel verovert een steeds groter deel van de markt. Met name bouwbedrijven en lijmbedrijven zijn de doelgroep die bewerkt wordt.